Klachtenregeling WKKGZ

Bij het verlenen van goede zorg past ook een goede omgang met (signalen van) onvrede over de zorg of diensten. Als VNRT therapeut ben ik op grond van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht een klachtenregeling te treffen voor mijn cliënten.

Meer informatie over de klachtenregeling kunt u vinden op https://www.vnrt.nl/clienten/klachtenregeling/#inhoud